نمایندگی ها

دفتر آلمان

ایمیل: agentmanager@azarrefinery.com

   
نمایندگی اروپا

ایمیل: eu.bitumen@azarrefinery.com

   

نمایندگی آفریقا

ایمیل: africa.bitumen@azarrefinery.com

   
نمایندگی ترکیه

نام و نام خانوادگیمرتضی تقی زاده

شماره تماس: 00905418392027  

ایمیل: turkey.bitumen@azarrefinery.com