قیرهای اصلاح شده

 


 

از آنجاییکه قیر به تنهایی هیچگاه از خواص فیزیکی مکانیکی کاملا” رضایت بخشی برخوردار نبوده است از این رو محققان همواره در تلاش هستند خواص قیر را اصلاح نمایند. اصلاح قیر باعث بالا رفتن کیفیت آن و افزایش عمر سرویس دهی پوشش شده و در نتیجه هزینه های نگهداری و سرعت پوشش به نحو چشمگیری کاسته خواهد شد.

عمده ضعفهای قیرهای در موارد زیر می باشد: حساسیت بالای حرارتی، کمی خاصیت الاستیسیته، محدود بودن دامنه سرویس دهی از نظر دما، خواص مقاومت تنشی و بسیاری خواص دیگر است. افزدنیهای مختلفی برای بهبود خواص قیر بکار رفته است.